Giỏ hàng

Quy trình

Bước 5: Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

Khi vận chuyển, kê, lắp đặt xong toàn bộ số lượng đồ đạc, tài sản theo bảng kê, quý khách hàng sẽ cùng đại diện tổ chuyển dọn của Công ty TNHH TM-DV VÀ VẬN TẢI QUYẾT ĐẠT sẽ tiến hành kiểm tra lại lần cuối, đồng thời tiến hành bàn giao, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng. Nếu trong quá trình vận chuyển, kê, lắp đặt để xảy ra mất hoặc hỏng hóc đồ đạc, tài sản, trang thiết bị, Quý khách hàng sẽ được QUYẾT ĐẠT bồi thường 100% giá trị của đồ đạc, tài sản, trang thiết bị đã bị mất hoặc bị hỏng.